Зураг Зар
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Ханын материал Хороолол, хотхон: 3 өрөө байр зарна Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 0000 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-13 10:39 дэлгэрэнгүй 
208 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Дүнжингарав зах Хороолол, хотхон: crystal town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 14
2017-11-10 14:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: 4-r horoolol, 12 r bair Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 1984 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-09 22:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-11-18 12:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Mogul Town hothon Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 72 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 12:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Өнөр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 Ашиглалтанд орсон он: 1987 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-18 11:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: Ногоон урлан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 77 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-18 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Хороолол, хотхон: хүнсний1 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 115 Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-18 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2017-11-18 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2017-11-18 11:35 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: encanto town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 113 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-18 11:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Хороолол, хотхон: modnii2 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93.36 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-18 11:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: altai hothon Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-18 11:29 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Гандан Хороолол, хотхон: модны 2т Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93,3 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-18 11:29 дэлгэрэнгүй 
98 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: bogd ar Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62.12 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 14
2017-11-18 11:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 71,5 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 11:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74,5 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 10:31 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 71,3 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 10:31 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 12
2017-11-18 10:28 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 67,5 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 3
2017-11-18 10:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 10:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 /хучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 10:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40/хуучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-18 10:25 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61.68 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-18 10:25 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 71,5 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 10:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58.32 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 10:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-18 10:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 84.96 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 8
2017-11-18 10:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 64.41 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-18 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 7-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 /Хуучнаар/ Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-11-18 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-18 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 98,30 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 10:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 50 Ашиглалтанд орсон он: 1981 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 09:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Грийн хаус хотхоны баруун талд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79,02 м2 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-18 08:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: xoroololiin etsest Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 - 80 m2 Ашиглалтанд орсон он: 1988 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-18 08:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: АРКТАЙ ШАР Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 120 Ашиглалтанд орсон он: 1999 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-18 08:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: 19 - р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-17 21:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: Баянзүрх Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 55 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-17 19:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Баруун 4 зам Хороолол, хотхон: авзага Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 00 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-11-17 19:24 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 16:14 дэлгэрэнгүй 
Хороолол, хотхон: Оршил хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 10
2017-11-17 16:14 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 16:13 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: нарлаг өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65,9 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 17 Хэдэн давхарт: 8
2017-11-17 15:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): Хуучнаараа 46 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-17 15:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Баянмонгол хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 99 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 9
2017-11-17 15:35 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: хөгжил Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-17 15:32 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: Энхтайван хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 69 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 20 Хэдэн давхарт: 12
2017-11-17 15:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Рапид харш хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2012
2017-11-17 15:29 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Баянмонгол хороолол Хороолол, хотхон: Кристал таун Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 3
2017-11-17 15:29 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:28 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: Жигүүр Гранд Хос өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 135 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-17 15:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Оранже таун Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 78 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2017-11-17 15:25 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:22 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 15:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2017-11-17 14:16 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 14:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 92 Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-17 14:14 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 14:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Оргил стар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 119.6 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 9
2017-11-17 14:03 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 13:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 70 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 20 Хэдэн давхарт: 12
2017-11-17 13:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Толгойт Хороолол, хотхон: Титэм Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61,8 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 13:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: GB town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 112 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-11-17 13:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-17 13:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: Бага тойрог Хороолол, хотхон: СУИС Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 50 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-17 13:37 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 13:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: Хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 10
2017-11-17 12:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Japan town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-17 12:36 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 12:21 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 12:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 50 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 85.52 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-17 11:43 дэлгэрэнгүй 
Байршил: Бага тойрог Хороолол, хотхон: hos jurj Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 86 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 11:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Бишрэлт Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 102 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 11:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Авзага трейд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 89 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 11:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: 19-р хороолол Нутгийн Буян Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 110 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 10:52 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 10:50 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 10:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 7
2017-11-17 10:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Хунгийн хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-11-17 10:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: King Tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 94 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-17 10:40 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Орбит Хороолол, хотхон: Шинэ Цэргийн Хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39 /хуучнаар/ Ашиглалтанд орсон он: 1999 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-11-17 09:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бага тойрог Хороолол, хотхон: Улсын их дэлгүүрийн ард Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 91.55 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-11-17 09:38 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:36 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:36 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:35 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:34 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:34 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:33 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:32 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:32 дэлгэрэнгүй 
2017-11-17 09:32 дэлгэрэнгүй