Зураг Зар
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Дүнжингарав хороолол Хороолол, хотхон: Emirald Residence Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 89 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 11
2018-03-21 10:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-06 18:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 92,7 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 21:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: 4-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 1985 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 21:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Цэлмэг хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 87 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 8 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 21:35 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Богд -Ар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 18:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: 6-р сургуулийн дэргэд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 72м2 Ашиглалтанд орсон он: 1988 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2018-03-23 17:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Сансар Хороолол, хотхон: Американ дэнж Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 13
2018-03-23 16:57 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: 4 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 1988 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 16:55 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 16:26 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 15:42 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 15:41 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 15:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Өнөр Плаза Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 69,89 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 14:57 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: ӨНӨР ПЛАЗА орон сууц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 53,92 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 14:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: ӨНӨР ПЛАЗА орон сууц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 81,53 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 14:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 92 Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 14:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 14:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: хос өргөө хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 84 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 14:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 76,18 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 14:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: москва хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 89,9 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 14:54 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 111,3 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 14:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: 11 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 13:57 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: Жуков Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58.68 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 13:57 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: Бага тойруу Хороолол, хотхон: ногоон урлан хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 86.16 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 13:31 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 13:08 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 13:08 дэлгэрэнгүй 
2018-03-23 13:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Зайсан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 12:25 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Зайсан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 11 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 12:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: бүх үйлчилгээндээ ойрхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74,6 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 12:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: ШИнэ байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 74,6 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 12:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Богд -Ар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 12:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: 8-р байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 1995 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 11:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: baylag Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 78 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 11:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: 9n erdene Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 88.9 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 11:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: DELGEREH Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62.9 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: orgil star Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 120 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 10:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: parkside Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: баялаг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 78 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: Delgereh Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 63 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Хороолол, хотхон: modnii2 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93.36 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 10:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: king tower Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 113 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Есөн-Эрднэ хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 88,9 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 10:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Дүнжингарав хороолол Хороолол, хотхон: PARKSIDE Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 73.15 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:54 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: DELGEREH Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 62.9 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:54 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Гандан Хороолол, хотхон: модны 2т Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93,3 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 10:53 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 10:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: encanto town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 113 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 10:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: coyoto Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 124 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 9
2018-03-23 10:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 100 Ашиглалтанд орсон он: 1999 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 10:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Шинэ монгол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 92 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 10:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: 40 мянгат Хороолол, хотхон: Авзага байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 87 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2018-03-23 10:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: Бага тойрог Хороолол, хотхон: Хийморь хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 87 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: 19р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 81 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 10:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: Жигүүр Гранд Хос өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 130 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 10:45 дэлгэрэнгүй 
Хороолол, хотхон: Шинэ хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 75 Ашиглалтанд орсон он: 1985 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2018-03-23 10:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: baylag Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 78 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 10:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Дүнжингарав зах Хороолол, хотхон: Park side Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 66 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: altai hothon Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 10:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: orgil star Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 120 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 10:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: баялаг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 78 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: DELGEREH Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 63 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:35 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 12
2018-03-23 10:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 10:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: Бага тойрог Хороолол, хотхон: Дельта 9-р байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 69м.кв Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 10:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: Баянбүрд Хороолол, хотхон: 6 хороо Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 мкв Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 09:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Кюкюшүзан сан хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 73 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2018-03-23 09:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Герман Стандард 4 улирал Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 69 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 11 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 09:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 87 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 09:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2018-03-23 09:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 2
2018-03-23 09:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 63,1 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 09:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 09:16 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65,21 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 13
2018-03-23 09:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 67,56 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 09:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 67 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 09:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: 40 мянгат Хороолол, хотхон: UB Town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 84.96 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 20 Хэдэн давхарт: 10
2018-03-23 08:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 85 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2018-03-23 08:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Хороолол, хотхон: номун хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 95 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 13 Хэдэн давхарт: 12
2018-03-23 08:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 08:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 73 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 8 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 08:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: кн апартмент Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 103,62 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 14
2018-03-23 08:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 61 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 5
2018-03-23 08:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: Academy Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 79 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 17 Хэдэн давхарт: 9
2018-03-23 08:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 67 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 08:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Баянмонгол хороолол Хороолол, хотхон: баянмонгол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 80 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 4
2018-03-23 08:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 73,5 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 08:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: Таван шар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 83,69 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2018-03-23 08:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: General town Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 91,5 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 08:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 40 мянгат Хороолол, хотхон: Premium residence Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 108,44 Ашиглалтанд орсон он: 2018 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 08:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: 9н эрдэнэ Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 88,38 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2018-03-23 08:36 дэлгэрэнгүй 
130 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: модны 2т Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 93,88 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 08:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: БЗД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 98,8 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2018-03-23 08:34 дэлгэрэнгүй 
307 сая ₮
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: encanto Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 113.89 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 14 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 08:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 8
2018-03-23 08:32 дэлгэрэнгүй 
130 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 90 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 7
2018-03-23 08:29 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: 43 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 130 Ашиглалтанд орсон он: 2003 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 08:28 дэлгэрэнгүй 
157 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: парк сайде Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 65 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 3
2018-03-23 08:28 дэлгэрэнгүй