Зураг Зар
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: Орчлон хороолол Хороолол, хотхон: 27-р хороо Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 49 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-11 14:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 26 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-29 17:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: БГД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37.5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-29 15:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: СБД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 9
2017-04-29 14:20 дэлгэрэнгүй 
55 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: БЗД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31,2 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 13 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-29 14:05 дэлгэрэнгүй 
42 сая ₮
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нисэх Хороолол, хотхон: ХУД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42.7 Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-29 14:03 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: БЗД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 17 Хэдэн давхарт: 8
2017-04-29 14:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: a Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-29 13:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 12-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-29 13:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: Саруул хотхонд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-04-29 13:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: 12-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 58 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-29 13:16 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: ktms Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-29 11:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Moskva Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45.66 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-29 11:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-29 11:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28,9 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-29 11:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30,8 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-29 11:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 19 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-29 11:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Зайсан Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 89,9 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-04-29 11:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.4 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-29 11:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-29 10:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42.6 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-29 10:54 дэлгэрэнгүй 
2017-04-28 16:55 дэлгэрэнгүй 
2017-04-28 16:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: сот Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): том өрөө 19 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 16:19 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: Хурд ,Рапид харш хороололд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.21 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-28 16:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: 10 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 15:24 дэлгэрэнгүй 
2017-04-28 15:16 дэлгэрэнгүй 
2017-04-28 15:14 дэлгэрэнгүй 
2017-04-28 15:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Сансар Хороолол, хотхон: сансар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-28 15:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 32-н тойрог Хороолол, хотхон: шинэ байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-04-28 14:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: 4-р ДЦС зүүн хойно Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 13:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: Улаанхуаран Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 54 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2017-04-28 13:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Хороолол, хотхон: Рапид харш Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 33 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-28 13:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нисэх Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-28 13:27 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
2017-04-28 13:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: 18 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 24 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-28 12:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: улаанбаатар зочид буудалын арын байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 12:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39,07 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-28 12:33 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: алтан өргөө Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40.4 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2017-04-28 12:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Ханбүргэдэй дэлгүүрийн хойно Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38.6 Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 12:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг
2017-04-28 12:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг
2017-04-28 12:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 49 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 12:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35,82 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2017-04-28 11:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Саруул тэнгэр хорооллын хажууд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 23,53 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 11:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-28 10:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 10:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Баруун 4 зам Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 47,5 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 09:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 39.55 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2017-04-28 09:31 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: ирээдүй Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35.8 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-28 09:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг Хороолол, хотхон: VIVA CITY Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38.3 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-28 09:24 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Ирээдүй Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32.9 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 09:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Ноц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 15 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 09:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: ноц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 15 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-28 09:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 120 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 09:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: 15р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32 Ашиглалтанд орсон он: 1982 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 09:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Сэлбэ хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38,13 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-28 08:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Мишээл Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 08:53 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: Нарлаг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 08:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: bzd 2r horoo Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-28 08:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Сэлбэ хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38,13 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-28 08:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Богд-Ар хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32,51 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 9
2017-04-28 08:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: 2r horoolol 4r horoo Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-27 17:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Бэгдү, Инженер геодези Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32.6 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-04-27 16:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): м2 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-27 16:10 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: zaluus horoolol Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 21 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2017-04-27 15:01 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Бэлх Хороолол, хотхон: 13 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-27 12:52 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг Хороолол, хотхон: Вива сити Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30,3 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-27 11:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: 28 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42,7 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-27 11:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: Ахмад Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-04-27 11:06 дэлгэрэнгүй 
2.1 сая ₮
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38.5 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 7 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-27 10:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-27 09:54 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2009
2017-04-27 09:42 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-27 09:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1983 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-26 20:20 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1983 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-26 19:56 дэлгэрэнгүй 
2017-04-26 18:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31,5 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-04-26 12:50 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30,8 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-26 09:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28,9 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-26 09:21 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 6-р бичил хороолол Хороолол, хотхон: 27Б байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 22 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-26 08:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Хороолол, хотхон: 1-60 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-25 20:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Хороолол, хотхон: 21 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-04-25 19:56 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Эрдэнэтолгой Хороолол, хотхон: Баганат хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31мкв Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 12
2017-04-25 16:16 дэлгэрэнгүй 
40 сая ₮
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: нефть Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 34 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-25 14:50 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Сансар Хороолол, хотхон: Хоршоолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37.2 м2 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 13 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-25 13:27 дэлгэрэнгүй 
35 сая ₮
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг Хороолол, хотхон: вива сити Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 20 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-25 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: Угсармал 9 давхар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-25 11:42 дэлгэрэнгүй 
48 сая ₮
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Tsamba Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 140 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 2 Хэдэн давхарт: 2
2017-04-25 11:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: Tsambiin ard Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 130 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 2 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-25 11:32 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Багахангай дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: 1 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 1 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-25 09:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: Цагаан хуаран Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 22 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-25 02:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: 72-р хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32 Ашиглалтанд орсон он: 1987 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 6
2017-04-24 17:50 дэлгэрэнгүй 
Үнэ: Асуух
2017-04-24 17:34 дэлгэрэнгүй 
1.1 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Амгалан Хороолол, хотхон: TZAjilchdiin bair Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 33.6 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 3 Хэдэн давхарт: 3
2017-04-24 15:06 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: 15-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45 Ашиглалтанд орсон он: 1985 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 7
2017-04-24 14:50 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: Бага тойруу Хороолол, хотхон: Ганьт хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44,5 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 12
2017-04-24 14:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: a Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 1986 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-24 13:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: а Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 23,5 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-04-24 13:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: а Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 48 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-04-24 13:11 дэлгэрэнгүй