Зураг Зар
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: Аптаүн вилла хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 33 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-23 18:47 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: Х апартмeнт Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 41,5 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-23 17:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 26 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-23 17:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: 4-р ДЦС зүүн хойно Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2000 Хэдэн давхар барилга: 1 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 17:18 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: a Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-23 14:31 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-23 14:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Хороолол, хотхон: Max Mall Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 7
2017-02-23 14:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 14:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нисэх Хороолол, хотхон: Анар хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 20 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-23 14:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: Ирээдүй хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 27,8 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 14:09 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 49 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 12:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
2017-02-23 12:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Хороолол, хотхон: 72А Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43,84 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-23 11:30 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Хороолол, хотхон: москва хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 45 Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-02-23 10:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Баруун 4 зам Хороолол, хотхон: GB орон сууц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 64 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 13 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-23 10:45 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Сэлбэ хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38,13 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-23 10:44 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36.4 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-23 10:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 1-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 10:40 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42.6 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-23 10:39 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29,8м2 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-23 10:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: БГД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37.5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-23 10:05 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: Ахмад Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-02-23 09:49 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Голден парк хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 м.кв Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-23 09:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 5-р хороолол Хороолол, хотхон: СБД Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 60 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 9
2017-02-23 09:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-23 09:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 10 Ашиглалтанд орсон он: 1983 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-23 09:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-23 09:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Хороолол, хотхон: Их монгол хороололд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-23 09:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 1986 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-23 09:08 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: 15р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31 Ашиглалтанд орсон он: 1980 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-23 08:25 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Тэмүүлэл хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-22 21:14 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: 14р байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 8
2017-02-22 18:23 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Хороолол, хотхон: 9 давхар Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 00112 Ашиглалтанд орсон он: 2005 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-22 18:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Ханбүргэдэй дэлгүүрийн хойно Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-22 18:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Зайсан Хороолол, хотхон: UBtown Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 32.1 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-22 16:29 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: морьтон цогцолбор Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-22 16:28 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-22 16:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Нарны хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 49 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-22 15:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 5 шар Хороолол, хотхон: 12 хороо угсармал саарал Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1989 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-22 13:28 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Төмөр зам Хороолол, хотхон: Grand Plaza Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 56 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-22 11:50 дэлгэрэнгүй 
2017-02-22 11:21 дэлгэрэнгүй 
2017-02-22 11:14 дэлгэрэнгүй 
2017-02-22 11:13 дэлгэрэнгүй 
2017-02-22 11:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Голден парк хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 м.кв Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-22 11:00 дэлгэрэнгүй 
2017-02-22 10:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: 10 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-22 10:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Баянмонгол хороолол Хороолол, хотхон: Саруул хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 33 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 13 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-22 10:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Макс Хийморь 13 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 9
2017-02-22 10:29 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Максмолл Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-02-22 10:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: өгөөмөрын байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 27 Ашиглалтанд орсон он: 2006 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-22 02:11 дэлгэрэнгүй 
2017-02-21 23:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Нарны хороолол Хороолол, хотхон: Холч Жинчин Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-21 23:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: 1-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-21 16:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: 40 мянгат Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-21 14:45 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: бичил Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 25 Ашиглалтанд орсон он: 2007 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-21 13:00 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: 11 хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40м2 Ашиглалтанд орсон он: 1991 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2017-02-21 12:07 дэлгэрэнгүй 
30 сая ₮
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Хороолол, хотхон: Zaluus horoolol Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 20.5 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-21 11:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: 40 мянгат Хороолол, хотхон: 40 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): Хуучны 1 өрөө Ашиглалтанд орсон он: 1985 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-21 10:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Чингэлтэй дүүрэг Байршил: 40 мянгат Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 19 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-21 10:37 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг Хороолол, хотхон: Шинэ Өргөө хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,53 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-21 10:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: 10-р байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 25 Ашиглалтанд орсон он: 1990 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-21 10:15 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Тээврийн товчоо Хороолол, хотхон: Алтай хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37 Ашиглалтанд орсон он: 2010 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-21 10:11 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: улаанбаатар зочид буудалын арын байр Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 1998 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-21 09:55 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Голден парк хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 м.кв Ашиглалтанд орсон он: 2011 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-21 08:59 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: Апартмент 111 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 26,68 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-20 17:34 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нисэх Хороолол, хотхон: Шим ХХК-ийн 60 айлын орон сууц Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 33 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-20 17:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Морьтон Цогцолбор Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36,23 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-20 15:04 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Хороолол, хотхон: tower Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-20 11:25 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43,84 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-20 11:17 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Мишээл Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 4
2017-02-20 09:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Тэмүүлэл хотхонд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-19 22:14 дэлгэрэнгүй 
Үнэ: Асуух
2017-02-19 18:26 дэлгэрэнгүй 
55 сая ₮
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Нисэх Хороолол, хотхон: buudaliin hajuud Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38km Ашиглалтанд орсон он: 2008 Хэдэн давхар барилга: 4 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-19 15:31 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: PEACE TOWN Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43,8 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 7
2017-02-19 15:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Амгалан Хороолол, хотхон: Шинэ амгалан хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,18 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-02-19 15:12 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 44 Ашиглалтанд орсон он: 1992
2017-02-18 21:58 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 10-р хороолол Хороолол, хотхон: Тэмүүлэл хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 28 Ашиглалтанд орсон он: 2009 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 3
2017-02-18 21:36 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Зүүн 4 зам Хороолол, хотхон: Сувдансондор хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 16
2017-02-18 18:33 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Амгалан хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 24,25 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2017-02-18 16:02 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Офицер Хороолол, хотхон: X Apartment хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 15 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-18 15:05 дэлгэрэнгүй 
50 сая ₮
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: Telmuun hothond 1 uruu bair zarna Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-18 14:24 дэлгэрэнгүй 
2.8 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Эрдэнэтолгой Хороолол, хотхон: hilchin gudamj Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 23,5 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-18 13:13 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: Яармаг Хороолол, хотхон: Вива сити хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 38 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-17 20:43 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 11-р хороолол Хороолол, хотхон: Саруул хотхонд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 40 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 11
2017-02-17 16:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Байршил: 100 айл Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 29.97 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 10
2017-02-17 16:01 дэлгэрэнгүй 
2.8 сая ₮
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Эрдэнэтолгой Хороолол, хотхон: hilchin gudamj Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 23,5 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-17 15:22 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: Американ дэнж хотхон Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 41,0 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 16 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-17 14:46 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Модны 2 Хороолол, хотхон: Мон Алтиус Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 43,84 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-17 14:41 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Хан-Уул дүүрэг Байршил: 19-р хороолол Хороолол, хотхон: АЛТАН ӨРГӨӨ Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 42,1 Ашиглалтанд орсон он: 2016 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 8
2017-02-17 12:03 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 13-р хороолол Хороолол, хотхон: 18 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 24 Ашиглалтанд орсон он: 2013 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 6
2017-02-17 09:09 дэлгэрэнгүй 
48 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: 4-р хороолол Хороолол, хотхон: 12 Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 36 Ашиглалтанд орсон он: 1985 Хэдэн давхар барилга: 9 Хэдэн давхарт: 9
2017-02-16 21:35 дэлгэрэнгүй 
28 сая ₮
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг Байршил: Эрдэнэтолгой Хороолол, хотхон: hilchin gudamj Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 23,5 Ашиглалтанд орсон он: 2014 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 1
2017-02-16 15:38 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сүхбаатар дүүрэг Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 35 Ашиглалтанд орсон он: 1982 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-16 13:10 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: Дүнжингарав зах Хороолол, хотхон: их монгол хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31.5 Ашиглалтанд орсон он: 2012 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-16 12:07 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 3-р хороолол Хороолол, хотхон: Их монгол хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 31 Ашиглалтанд орсон он: 2015 Хэдэн давхар барилга: 10 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-16 11:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 15-р хороолол Хороолол, хотхон: Туул жинпаны зүүн талд Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 30м2 Ашиглалтанд орсон он: 1988 Хэдэн давхар барилга: 6 Хэдэн давхарт: 2
2017-02-16 10:51 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Шинэ Амгалан цогцолбор хороолол Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 37,18 Ашиглалтанд орсон он: 2017 Хэдэн давхар барилга: 12 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-16 08:48 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Сонгинохайрхан дүүрэг Байршил: 21-р хороолол Хороолол, хотхон: мах Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 18 Ашиглалтанд орсон он: 1981 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-15 20:26 дэлгэрэнгүй 
Дүүрэг: Баянзүрх дүүрэг Байршил: 16-р хороолол Хороолол, хотхон: Газарчин Нийт талбайн хэмжээ (м.кв): 34 Ашиглалтанд орсон он: 1984 Хэдэн давхар барилга: 5 Хэдэн давхарт: 5
2017-02-15 19:01 дэлгэрэнгүй