Байгаль орчин

Ангилал: Үйлчилгээ Удирдагч: naraats Үүссэн: 2019-09-13 10:36

Байгаль орчны үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө, байгаль орчны аудит, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа зэрэг төсөл хэрэгжүүлэхэд тулгардаг тайлан, төлөвлөгөөнүүдэд зөвлөгөө өгнө.


Бүлгийн гишүүд

Гишүүн ID Гишүүний нэр Төлөв Гишүүн болсон
naraats naraa 2019-09-13 10:36
  • Хуудас: 1/1