Байгаль орчин

Ангилал: Үйлчилгээ Удирдагч: naraats Үүссэн: 2019-09-13 10:36

Байгаль орчны үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө, байгаль орчны аудит, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа зэрэг төсөл хэрэгжүүлэхэд тулгардаг тайлан, төлөвлөгөөнүүдэд зөвлөгөө өгнө.


Сэдвүүд

Сэдэв үүсгэх
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2019-09-13 10:36

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг заавал хийлгэх шаардлагатай юу?

  • Хуудас: 1/1