СОНИНД ҮГЭН ЗАР ӨГӨХ

Та эхлээд өөрийн зараа энгийн зар оруулах зарчмаар оруулсан байна.

СОНИНД ҮГЭН ЗАР ӨГӨХ YНИЙН САНАЛ