ИНДИГО сургалтын төв


Манайх Хүүхдийн боловсролыг дэмжиж зуны элсэлтэндээ онцгой үнийг санал болгож байна. Хүүхдийн боловсрол бол бидний ирээдүй.ерөнхий боловролын сургуулийн сурагчид хамрагдана

ИНДИГО сургалтын төв

Хүүхдэд зориулсан боловсролыг дэмжих хөтөлбөр-2016 хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч Индиго Сургалтын төв анх удаа хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 80 хувиар бууруулж сард ердөө 20000төгрөг болгож байна.

илүү