3 Өрөө 90мкв


Тус хотхон нь 16 давхар 388 айлын, подвалын 2 давхар газар доогуур холбогдсон 280 автомашины дулаан гараж, хүүхдийн тоглоомын хэсэгтэй. Үндсэн хийц 7,5 баллын газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй цутгамал төмөр бетон карказтай орчин үеийн хэв загвартай. Барилгын нийт талбайн хэмжээ 60,000мкв. Хотхоны эргэн тойронд дэлгүүр, сургууль, эмнэлэг, банк зэрэг голлох үйлчилгээний газрууд байгаа нь амьдрах таатай орчинг бүрдүүлсэн. Мөн 24 цагийн хамгаалалт, мэдрэгч удирдлага бүхий хяналтын систем ашиглаж оршин суугчдын аюулгүй ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрэн хангаж чадсан болно. Бүтээн байгуулалтыг 2 үе шаттай явуулах ба дууссаны дараа төв гудамжны өнгө төрх болсон барилгуудын нэг болж чадна.Өрөөний сонголтууд

2 Өрөө 45мкв

Тус хотхон нь 16 давхар 388 айлын, подвалын 2 давхар

илүү
2 Өрөө 46,2мкв

Бүтээн байгуулалтыг 2 үе шаттай явуулах ба дууссаны дараа төв гудамжны өнгө төрх болсон барилгуудын нэг болж чадна.

илүү
3 Өрөө 64 мкв

Газар доогуур холбогдсон 280 автомашины дулаан гараж

илүү
3 Өрөө 80 мкв

Үндсэн хийц 7,5 баллын газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй цутгамал төмөр бетон карказтай

илүү
3 Өрөө 82мкв

Барилгын нийт талбайн хэмжээ 60,000мкв.

илүү
3 Өрөө 90мкв

Хотхоны эргэн тойронд дэлгүүр, сургууль, эмнэлэг, банк зэрэг голлох үйлчилгээний газрууд байгаа нь амьдрах таатай орчинг бүрдүүлсэн.

илүү