А БАЙР 46,15 м2


А төрлийн байр нь өрөөний зохион байгуулалтын хувьд маш ашигтай төлөвлөлттэй болно. Тухайлбал, та энэхүү байрны үүдний хэсэгт 1.8 м урт, 40 см өргөнтэй, багмаамж сайтай хувцасны шкаф байрлуулах бололцоотой. Айл гэрт байх хамгийн хэрэгцээтэй зүйлсийн нэг нь томхон, багтаамж сайтай шкаф гэдэгтэй та санал нийлэх биз ээ. Хэрвээ та хүсвэл Монголд байх хамгийн хямд үнээр, гэхдээ боломжийн чанартай шкаф захиалж болно.

Мөн энэхүү байрны гал тогооны өрөө нь том өрөөтэйгөө хамт төлөвлөгдсөн бөгөөд нэгдсэн хаалт бүхий маш уужимхан тагттайгаараа онцлогтой. Тагт нь 3.74 м2 талбайтай боловч стандартын дагуу үүний дөнгөж 30 хувийг л байрны нийт талбайд оруулан тооцсон болно. Тагтыг та ажлын болон амралтын өрөөний зориулалтаар тохижуулах, эсвэл зүгээр л эд зүйлсээ хадгалах хэлбэрээр ашиглах боломжтой.

Та А байрнаас наран тал руу харсан эсвэл сүүдэр тал руу харсан төрлөөс сонгох боломжтой. Мэдээж сүүдэр тал руу харсан нь арай хямд үнэтэй.

 ӨРӨӨНИЙ СОНГОЛТУУД

А БАЙР 46,15 м2

А төрлийн байр нь өрөөний зохион байгуулалтын хувьд маш ашигтай төлөвлөлттэй болно.

илүү
Б БАЙР 51,8 м2

Б төрлийн байр нь А төрлийн байртай харьцуулбал талбайн хувьд том бөгөөд гал тогооны өрөөг том өрөөнөөс тусад нь төлөвлөсөн тул том өрөө нь зайтай, саруулхан бөгөөд илүү зайг ашиглан ажлын ширээ байрлуулахад тохиромжтой.

илүү
В БАЙР 50,17 м2

В төрлийн байр нь Б төрлийн байрны адилаар гал тогооны өрөөг том өрөөнөөс тусад нь төлөвлөсөн тул том өрөө нь илүү зайтай, саруулхан бөгөөд илүү зайг ашиглан ажлын ширээ байрлуулахад тохиромжтой.

илүү
Г БАЙР 47.01 м2

Г төрлийн байр нь 47.01 м2 талбайтай бөгөөд Б болон В төрлийн байрны адилаар гал тогооны өрөөг том өрөөнөөс тусад нь төлөвлөсөн, гэхдээ талбайн хувьд эдгээрээс арай жижиг юм.

илүү